B06
VI. Prápor
(Das VI. Bataillon)
Vydavateľ F. R. & G., Bratislava 1997